ΜΟΝΟΙ ΜΑΖΙ

 

Το ¨Μόνοι Μαζί¨ είναι ένα ντοκιμαντέρ για την επίδραση της πανδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020 στην Ελληνική κοινωνία. Ο περιορισμός, οι φόβοι και οι ανασφάλειες, η εμπιστοσύνη, η θλίψη και ο πόνος της απώλειας, η χαρά της συνάντησης μέσα από το skype, ο ελεύθερος χρόνος και άλλα ζητήματα που μέχρι χθες είχαν εντελώς διαφορετική θέση στην ζωή μας.

 

"Alone Together" is a documentary about the impact of the COVID-19 pandemic in March 2020 on Greek society. Limitation, fears and insecurities, trust, sadness and the pain of loss, the joy of meeting via skype, free time and other issues that until yesterday had a completely different place in our lives.Ντοκιμαντέρ

Κοινωνικό - Πολιτικό

Διάρκεια 60΄ 

Επισκεφτείτε την σελίδα στο Facebook