Μαθήματα ντοκιμαντέρ

http://shootingbrain.blogspot.gr/

Τα μαθήματα έχουν τη μορφή εργαστηρίου πάνω σε μια ιδέα η οποία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται από τους μαθητές ώστε όλη η γνώση να εφαρμόζεται άμεσα σε ένα αληθινό project με την υποστήριξή μου.

Χωρίζονται χοντρικά σε τρεις φάσεις και περιέχουν ενότητες οργανωμένες με τη σειρά που τις συναντάει ο δημιουργός στην πραγματικότητα.

Έτσι, πρώτα μας απασχολεί το τι θέλουμε να πούμε και μετά το πως θα το πούμε. Δηλαδή, πρώτα μας απασχολούν ζητήματα περιεχομένου και μετά φόρμας. Αυτό δεν εξασφαλίζει απαραίτητα ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά είναι τρόπος για να μπορούμε να το ελέγχουμε καλύτερα.

Η θεματολογία είναι ελεύθερη επιλογή των ενδιαφερομένων αλλά γενικά προτιμώνται ζητήματα που να μπορούν να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρόνο.

Στόχος είναι να παράγονται minidocs διάρκειας 10-15 λεπτών που θα παίρνουν μέρος σε φεστιβάλ, θα ανεβαίνουν στο internet, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπείτε εδώ.