Μαθήματα σεναρίου

Σε μια ζεστή αίθουσα, ο Μάνος Παπαδάκης παραδίδει μαθήματα σεναρίου σε όσους αγαπούν την δημιουργική γραφή.

Μέσα από τα μαθήματα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις που τους χρειάζονται ώστε να φτιάξουν έργα με τεχνική, αισθητική και αφηγηματική αρτιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν από ένα σενάριο για έργο μικρού μήκους, σύμφωνα με τις διαθέσεις τους, περνώντας από όλα τα στάδια που διδάσκονται. Με τον τρόπο αυτό γίνονται αντιληπτά το σκεπτικό και η μεθοδολογία που ακολουθεί ο δημιουργός σεναριογράφος, για να συνθέσει και να βελτιώσει το έργο.

Τα σενάρια που τελειώνουν κατοχυρώνονται στους συγγραφείς τους για τα πνευματικά και εμπορικά τους δικαιώματα.

Περιεχόμενα μαθημάτων:
 • Η ιδέα
 • Το θέμα
 • Η ανάπτυξη της ιδέας
 • Η περιγραφή χαρακτήρων (εμφάνιση, κοινωνική θέση, ψυχολογική και πνευματική κατάσταση)
 • Σημεία και στοιχεία ενδιαφέροντος (συμπεριφορικά και λεκτικά πρότυπα, δράσεις, περιβάλλον)
 • Η περίληψη της ιστορίας (ανάπτυξη του μύθου)
 • Η δομή (αφηγηματική και μη αφηγηματική)
 • Οι σκηνές (περιγραφικές, κρίσιμες)
 • Οι σεκάνς
 • Οι διάλογοι
 • Ο ρυθμός (σκηνής, σεκάνς, όλου)
 • Η φόρμα γραφής
 • Το ¨χτένισμα¨ και οι διορθώσεις
 • Η παρουσίαση

Τα μαθήματα υποστηρίζονται από παρουσίαση κινηματογραφικών έργων στα επί μέρους ζητήματα.

Παρέχονται:
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Καφές και αναψυκτικό.

Σύνολο μαθημάτων: 6 τρίωρα μαθήματα (18 ώρες)

Μέγιστος αριθμός ενδιαφερόμενων / τμήμα: 6Για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα στείλτε mail με τα παρακάτω στοιχεία στη διεύθυνση: info@manospapadakis.gr


Θέμα: Ενδιαφέρον για μαθήματα σεναριου.

Όνομα ………………. Επώνυμο………………………….
Ηλικία…………………………
Εκπαίδευση: μέση / ανώτερη
Τηλέφωνο κινητό……………………………………..
e-mail………………………………………………….