Μαθήματα μοντάζ

Σε μια κατάλληλα εξοπλισμένη αίθουσα, ο Μάνος Παπαδάκης παραδίδει μαθήματα μοντάζ σε όσους αγαπούν την δημιουργία με video.

Μέσα από τα μαθήματα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις που τους χρειάζονται για να φτιάξουν το έργο τους με τεχνική, αισθητική και αφηγηματική αρτιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακολουθούν και συμμετέχουν στο μοντάζ ενός έργου το οποίο παίρνει μορφή κατά την διάρκεια των μαθημάτων και σύμφωνα με τις διαθέσεις τους. Με τον τρόπο αυτό γίνονται αντιληπτά το σκεπτικό και η μεθοδολογία που ακολουθεί ο δημιουργός μοντέρ, για να συνθέσει και να βελτιώσει το έργο.

Κάθε τμήμα χωρίζεται σε έξι τρίωρα μαθήματα (18 ώρες) τα οποία πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 18:00 με 21:00.

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι είναι το Premiere CS5.5 της Adobe.
Τα μαθήματα υποστηρίζονται από παρουσίαση κινηματογραφικών έργων στα επί μέρους ζητήματα.

Παρέχονται:
  • Μπλοκ Σημειώσεων
  • Καφές και αναψυκτικό
  • DVD με το αποτέλεσμα της εργασίας
  • Βεβαίωση παρακολούθησης

Μέγιστος αριθμός ενδιαφερόμενων / τμήμα: 8.Για τη συμμετοχή σας στα μαθήματα στείλτε mail με τα παρακάτω στοιχεία στη διεύθυνση: info@manospapadakis.gr


Θέμα: Ενδιαφέρον για μαθήματα μοντάζ

Όνομα ………………. Επώνυμο………………………….
Ηλικία…………………………
Εκπαίδευση: μέση / ανώτερη
Τηλέφωνο κινητό……………………………………..
e-mail………………………………………………….